SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM MONITE 16 SIULAI 2018
..
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 1PM 'O E 'AHO NI
KO E NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA.
TU'UNGA 'OE 'EA
KO HA 'ALOTAMAKI 'UHA 'OKU NE TOKA 'I HE HIHIFO-TONGAHIHIFO 'O E 'OTU-TONGA. KO E 'ALOTAMAKI NI TE NE NGA'UNU FAKA-HAHAKE. KO HA 'AO'AOFIA MO HA 'UHA TU'U MO TO 'IHA NGAAHI TAIMI TE NE UESIA HA NGAAHI FEITU'U 'E NI'IHI.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE KOTOA E 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE.
LAHI 'ALOMALIE PE TUKU KEHE HA 'AO'AOFIA FAKATAIMI MO HA 'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.


KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE.
'AO'AOFIA PEA KAMATA KE 'UHA TU'U MO TO 'I HA NGAAHI TAIMI MALAVA KE LOLOLAHI 'I HE HOUA EFIAFINI.


TU'U KI HE PULELULU
KI HE KOTOA 'OTU TONGA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE.
'AO'AOFIA FAKATAIMI MO HA 'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.


KOE FUA MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 26C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI : 21C
.
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA ' OE 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAU-HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA PEA A'U KIHE MAILETAHI 'E 20 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI
HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE HAHAKE.


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAU-HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 PEA A'U KI HE MAILETAHI 20 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI.
HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE HAHAKE.


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE KI TONGA MO TELE KI TOKELAU:
ANGI E MATANGI MEI HE TOKELAU MOE TOKELAU-HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA.
TOKAMALIE E TAHI.
TU'U KI HE PULELULU
KI HE KOTOA NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA .
TOKAMALIE E TAHI.
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
MAHATOKA : 04:11PM
TAUMALIE : 10:30PM HE POONI.
LA'A MOE MAHINA
TO E LA'A : 06:15PM
TOO E MAHINA : 09:34PM HE POONI.
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 01:00PM NA'E MILIPA E 1014.2
PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 73%.
.
FCD: SA/SF/SV/JS/= CRS: UV/=