SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TOKONAKI 26 ME 2018
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 7PM 'O E 'AHO NI
 NGAAHI FAKATOKANGA 
'IKAI HA FAKATOKANGA.
TU'UNGA 'OE 'EA
OKU KAPUI E 'OTU TONGA 'EHA MATANGI ANGI MEIHE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE.
LOLOTONGA KOIA 'OKU TOKA MO NGAUNU MAMALIE HA 'ALOTAMAKI 'UHA HE FAKATONGA
 'O TONGATAPU MO 'EUA. KOHA 'AO'AOFIA MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO TENE UESIA 'AE NGAAHI FEITU'U 'E NI'IHI.
      FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
 KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:
ANGI IIKI MO MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI. LAHI KE ALOMALIE PE TUKUKEHE HA  'AOAOFIA FAKATAIMI MOHA 'UHA TU'U MO TO
TO TO HOLO.
TU'U KI HE MONITE
  KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE TOKELAU MOE TOKELAUHAHAKE.
 'AO'AOFIA HA NGAAHI TAIMI PEA MALAVA KE 'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.


KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE TOKELAU MO E TOKELAUHAHAKE PEA ANGI MALOHIANGE HA NGAAHI TAIMI. 'AO'AOFIA MO POPO'ULI E LANGI MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO PEA MALAVA KE LOLO LAHI MO MANAMANA.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA 'APONGIPONGI            :        29C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI                      :        21C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTU TAHI 'O E 'OTU TONGA
 KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KIHE HOUA.
HOUHOUSI'I E TAHI.
TU'U KI HE MONITE
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'OE ONGO NIUA MO VAVA'U:
ANGI E MATANGI MEI HE TOKELAU MO E  TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA
 PEA A'U PE KIHE MAILETAHI 'E 20 KIHE HOUA HA NGAAHI TAIMI.
HOUHOUSI'I KE HOU E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TOKELAU.


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
ANGI E MATANGI MEIHE TOKELAU MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA PEA A'U
KIHE MAILETAHI 'E 25 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI.
AAKE MAMALOHI KE MALOHI E PEAU MEI HE TOKELAU.
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
MAHATOKA      :               11:30PM       HE POONI.
TAUMALIE         :               05:45AM      'AHENGIHENGI
LA'A MOE MAHINA
HOPO E LA'AA             :           07:08AM           'APONGIPONGI.
TO E MAHINA              :           04:37AM           'AHENGIHENGI.
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00PM NA'E MILIPA E 1014.5 PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 96%.
..........................................................................
FCD:           AA/=                                    CRS:             ST/=