SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM PULELULU 16 SEPITEMA 2020
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE KOTOA E NGAAHI VAHEFONUA 'O E 'OTU TONGA.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha matangi 'oku angi hakohako mei he Hahake mo e Tonga-Hahake 'oku ne kapui e 'Otu Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE KOTOA 'O E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake pea hakohako 'i ha ngaahi taimi.
'Alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to 'i he Ongo-Niua.
TU'U KI HE TUAPULELULU
FOR ALL OF TONGA:
Moderate to fresh East to Southeast winds.
Mainly fine apart from cloudy periods with light showers later in the evening.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 25C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI : 20C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO PEA MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE TOKANGA 'AUPITO HE OO KI TAHI KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i ke hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3).
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25 ki he houa ha ngaahi taimi.
Hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3). Aake mamalohi e peau mei he Tonga-Hihfo (a'u ki he mita 'e 2.5).


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi.
Hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI
MAHATOKA : 12:20PM ('AHO NI)
TAUMALIE : 06:35PM ('AHO NI)
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA
TO E LA'AA : 06:35PM ('AHO NI)
TO E MAHINA : 05:10PM ('AHO NI)
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA E 1020.2 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 87%.
FCD: SV/TTK/= CRS: UV/=