SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM TUSITE 18 FEPUELI 2020
............................................................................
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
KO E FAKATOKANGA HAKOHAKO NA'E TUKU ATU KI HE VAHE FONUA 'O VAVA'U 'OKU KANISELI ATU IA KA 'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA NI KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha lahi 'oku ne toka mo nga'unu mamalie ki he faka-Tokelau 'o e ongo Niua. Ko ha 'ao'aofia mo ha 'uho'uha tu'u mo to 'e malava ke ne uesia 'a e ongo Niua. Lolotonga ko ia, ko ha matangi 'oku angi malohiange mo hakohako mei he Tonga mo e Tonga-Hahake te ne kei uesia e toenga 'o e 'otu Tonga he 'aho ni.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake pea angi mamalohi ange ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia fakataimi mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo.

KI VAVA'U:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake pea angi mamalohi ange ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi pea malava ke 'i ai mo ha 'uho'uha tu'u to fakafeitu'u.


KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake pea hakohako 'i ha ngaahi taimi. Faka'au pe ke holo e malohi havili ki he efiafi ni.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi pea malava ke 'i ai mo ha 'uho'uha tu'u to fakafeitu'u.
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE KOTOA 'O E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHONI : 29C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI : 24C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
KO E FAKATOKANGA HAKOHAKO KO IA NE TUKU ATU KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA 'OKU KANISELI ATU IA KA 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU. 'OKU KEI TU'U PE MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE 'OUA 'E FAI HA OO KI TAHI KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI HE NGAAHI POTUTAHI ' O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO-NIUA:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa 'i ha ngaahi taimi.
Houhou e tahi (a'u ki he mita 'e 3). Aake mamalohi e peau mei he Tokelau-Hihifo (a'u ki he mita 'e 3).


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25 ki he houa ha ngaahi taimi. Faka'au pe ke holo malohi e havili ki he efiafi ni.
Houhousi'i ke hou e tahi (a'u ki he mita 'e 2-3). Aake mamalohi e peau mei he Tonga-Hahake (a'u ki he mita 'e 2.5).
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5). Aake mamalohi e peau mei he Tonga-Hahake (a'u ki he mita 'e 2).
HU'A MO E MAMAHA 'O E TAHI
TAUMALIE : 03:30PM
MAHATOKA : 10:00PM
LA'A MO E MAHINA
TO E MAHINA : 03:05PM
TO E LA'A : 07:16PM
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 1:00PM NA'E MILIPA E 1004.4 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 69%.
FCD: SP/AA/STT/ML/SF/= CRS: FL/=