SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM TOKONAKI 25 MA'ASI 2017
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 1PM 'O E 'AHO NI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'IKAI HA FAKATOKANGA


TU'UNGA 'OE 'EA
KO HA 'ALOTAMAKI 'UHA VAIVAI  'OKU NE TOKA MO NGA'UNU MAMALIE 'I HE 'ELIA 'O TONGATAPU MO 'EUA. KO HA 'AO'AOFIA MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO 'E MALAVA KENE UESIA 'AE NGAAHI FEITU'U 'E NI'IHI 'O E 'OTU TONGA. 
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI VAVA'U,HA'APAI MOE ONGO NIUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEIHE HAHAKE PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI.
'ALOMALIE PE TUKUKEHE HA  'AO'AOFIA FAKATAIMI PEA MALAVA KE 'UHO'UHA TU'U MO TO TO TO  HOLO.

KI TONGATAPU MO 'EUA:

ANGIIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEIHE HAHAKE PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI.
 'AO'AOFIA FAKATAIMI  MOHA  'UHO'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.                                                                                                          
TU'U KI HE MONITE
KIHE KOTOA E 'OTU TONGA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE. LAHI KE   'ALOMALIE PE TUKUKEHE HA 'AO'AOFIA FAKATAIMI PEA MALAVA KE 'IAI MO HA 'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.
KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI   : 29C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI         : 23C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
ANGI E  MATANGI MEIHE HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 20
KIHE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOUHOU SI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEIHE TONGAHAHAKE.

TU'U KI HE MONITE
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KIHE HOUA PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 20 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEIHE TONGAHAHAKE.


HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
NUKU'ALOFA:                                                                   VAVA'U:              
TAUMALIE         : 05:25PM                                           TAUMALIE:       05:00PM
MAHATOKA      : 11:45PM                                           MAHATOKA:   11:20PM
LA'A MOE MAHINA
TO E LA'AA                 : 06:47PM   'AEFIAFI.
HOPO E MAHINA    : 04:31AM   'AHENGIHENGI. (26/3/2017)
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 01:00PM NA'E MILIPA E 1015.9 PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 78%.
..........................................................................
FCD:                  AA/SU/=                     CRS:     FL/=