SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TUSITE 16 SIULAI 2019
..........................................................................
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'IKAI HA FAKATOKANGA.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha vaivai 'oku toka mo nga'unu mamalie 'I Vava'u mo Ha'apai. Ko e 'alotamaki ni 'oku fakafuofua ke ne nga'unu fakahahake 'o mama'o atu mei he 'otu Tonga ni ki he pongipongi 'apongipongi. Ko ha 'ao'aofia mo ha 'uho'uha tu'u mo to 'oku malava ke ne uesia 'a Vava'u mo Ha'apai ki he pooni.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake. Teka e matangi 'o angi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake ki 'apongipongi. Lahi ke 'alomalie pe, tukukehe ha 'ao'aofia ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to fakafeitu'u.

KI VAVA'U MO HA'APAI:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hahake, pea feangi'aki ha ngaahi taimi ki he pooni. Teka e matangi 'o angi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo ki he pongipongi 'apongipongi. Ko ha 'Ao'aofia fakataimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to 'i ha ngaahi taimi ki he efiafi ni pea mo e pongipongi 'apongipongi. Malava ke 'i ai mo ha kakapu ki he pooni pea faka'au pe ke matafi atu pe ki he pongipongi 'apongipongi.

KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tokelau mo e mo e Tokelau-Hihifo, pea feangi'aki 'i ha ngaahi taimi. Teka e matangi o' angi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo 'ahengihengi. Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to fakafeitu'u. Malava ke kakapu he taimi po'uli.
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE KOTOA E 'OTU-TONGA:
angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake.
Lahi 'alomalie pe, tukukehe ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to fakafeitu'u.
MA'OLUNGA TAHA KI 'APONGIPONGI : 26C
MA'OLALO TAHA KI HE 'POONI : 19C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'KO E FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAKA IIKI NA'E TUKU ATU KIMU'A KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU KUO KANISELI ATU IA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI ' O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO-NIUA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa. Faka'au ke teka e matangi 'o angi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake ki 'apongipongi.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5). Aake mamalohi e peau mei he Hahake (a'u ki he mita 'e 2).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa. Faka'au ke teka e matangi 'o angi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo ki he pongipongi 'apongipongi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5). Aake mamalohi e peau mei he Hahake (a'u ki he mita 'e 2.5).


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hihifo mailetahi 'e 10-15 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa ha ngaahi taimi. Faka'au ke teka e matangi 'o angi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo 'ahengihengi. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2). Aake mamalohi e peau mei he Tonga-hihifo (a'u ki he mita 'e 2).
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-hihifo mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5). Aake mamalohi peau mei he Tonga-hihifo (a'u ki he mita 'e 2).
HU'A MO E MAMAHA 'O E TAHI
TAUMALIE : 07:40PM ('AHENGIHENGI)
MAHATOKA : 01:30AM ('APONGIPONGI)
LA'A MO E MAHINA
TO E MAHINA : 07:15AM ('APONGIPONGI)
HOPO E LA'A : 07:17AM ('APONGIPONGI)
KOE FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00PM NA'E MILIPA E 1012.5 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 94%.
FCD: VF/FH/= CRS: HT/=