SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM TOKONAKI 22 SIULAI 2017
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 7AM 'O E 'AHO NI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
Ikai ke 'I ai ha Fakatokanga
TU'UNGA 'OE 'EA
Koe 'Alomalie 'oku toka 'i Tongatapu mo 'Eua pea 'oku hokohoko atu pe 'ene 'omai e matangi  'oku maafana mei Hahake moe Tokelauhahake kihe 'Otu Tonga. Lolotonga koia koe 'alotamaki 'uha ki he Faka Tonga 'o Tongatapu ni mo 'Eua 'e toka mo nga'unu mamalie ai pe ai he pooni mo 'apongipongi.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
Ki Tongatapu mo 'Eua:
Angiiki ke mamalohi e matangi meihe Hahake mo e Tokelauhahake.
Lahi ke 'ao'aofia mo ha 'uha  tu'u mo to to to holo, pea malava ke lolo lahi ha ngaahi taimi.

Kihe Ongo Niua, Vava'u mo Ha'apai:
Angiiki ke mamalohi e matangi meihe Hahake mo e Tokelauhahake, pea angi malohiange
ha ngaahi taimi tautau tefito kihe Ongo Niua. Lahi ange pe ke 'alomalie tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi.
TU'U KI HE SAPATE
Kihe kotoa e 'Otu Tonga:
Angiiki ke mamalohi e matangi meihe Hahake mo e Tokelauhahake, pea angi malohiange
ha ngaahi taimi. 'Ao'aofia fakataimi pea malava ke 'i ai mo ha  tu'u mo to tautautefito ki Tongatapu mo 'Eua. Lahi ke 'alomalie ngaahi feitu'u kehe.
KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA
MA'OLUNGA TAHA HE 'AHO NI   : 28C
MA'OLALO TAHA HE POONI         : 24C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'Ikai ha Fakatokanga
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTUTONGA
 Ki he ngaahi potutahi kotoa 'oe 'Otu Tonga:
Angi e matangi mei he Hahake moe Tokelauhahake mailetahi 10-15 ki he houa
pea a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa ha ngaahi taimi tautautefito he potu tahi e ongo Niua.
Houhou si'i e tahi. Aake mamalohi e peau mei he hahake.
TU'U KI HE SAPATE
 Ki he ngaahi potutahi kotoa 'oe 'Otu Tonga:
Angi e matangi mei he Hahake moe Tokelauhahake mailetahi 10-15 ki he houa
pea a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhou si'i e tahi. Aake mamalohi e peau mei he Tonga.
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
MAHATOKA    : 12:20PM
TAUMALIE       : 06:30PM
LA'A MOE MAHINA
HOPO E LA'AA      : 07:16AM
TO E MAHINA       : 05:00PM
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA E 1016.6
 KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 98%.
..........................................................................
   FCD:    LF/TTK=             CRS:     ST/UV=