SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00AM SAPATE 20 'AOKOSI 2017
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 7AM 'O E 'AHO NI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'OE 'EA
KO HA MATANGI 'OKU ANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE 'OKU NE KAPUI 'A E 'OTU TONGA NI. LOLOTONGA KOIA KO HA 'UHA VAIVAI 'OKU NE NGA'UNU MAI KI TONGATAPU NI PEA MO 'EUA MEIHE TONGAHIHIFO . KO HA 'AO'AOFIA PEA MO HA TU'U MO TO MA'AMA'A PE TENE UESIA 'A E NGAAHI FEITU'U 'E NI'IHI 'O E 'OTU TONGA NI.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
ANGIIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEIHE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE.
'AO'AOFIA FAKATAIMI PEA 'UHO'UHA MA'AMA'A KI TONGATAPU MO 'EUA. 'ALOMALIE E TOENGA E 'OTU TONGA. 
TU'U KI HE MONITE
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA :
ANGIIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEIHE TOKELAU MOE TOKELAUHAHAKE.
'AO'AOFIA FAKATAIMI PEA MO HA 'UHA TU'U MO TO KAE TAUTEFITO KI TONGATAPU MO 'EUA. LAHI KE 'ALOMALIE NGAAHI FEITU'U KEHE.
KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA
MA'OLUNGA TAHA HE 'AHO NI   :   26C
MA'OLALO TAHA HE POONI         :   18C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTUTONGA
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA.
TOKAMALIE KE HOUHOUSI'I  E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGA MOE TONGAHAHAKE.
TU'U KI HE MONITE
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE TOKELAU MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KIHE HOUA.
HOUHOU SI'I  E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
NUKU'ALOFA:
MAHATOKA      :     12:00AM
TAUMALIE         :     06:20PM
LA'A MOE MAHINA
TO E LA'A                   :    06:28PM
TO E MAHINA          :    04:50PM
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00AM NA'E MILIPA E 1013.3
 KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 98%.
..........................................................................
   FCD:                SF/ML/=             CRS:            TT/=