SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TUAPULELULU 23 ME 2019
..........................................................................
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MO TAFEA KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA.
TU'UNGA 'O E 'EA
KO HA 'ALOTAMAKI 'UHA 'OKU NE TOKA MO NGA'UNU MAMALIE 'I HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA. KO HA 'AO'AOFIA, 'UHA FAKATAIMI MO HA MATANGI HAKOHAKO 'OKU NE UESIA 'A HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
ANGI IIKI E MATANGI MEI HE TOKELAU MO E TOKELAU-HIHIFO, PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI.
'AO'AOFIA FAKATAIMI MO HA 'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.


KI VAVA'U:
ANGI MAMALOHI KE MALOHI ANGE E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE. FAKA'AU PE KE HOLO MALOHI HAVILI HE POONI.
'AO'AOFIA FAKATAIMI PEA MALAVA KE 'I AI MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO KI HE POONI.


KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI MAMALOHI KE MALOHI ANGE E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE PEA HAKOHAKO HA NGAAHI TAIMI. FAKA'AU PE KE HOLO E MALOHI E HAVILI 'I HA'APAI KI HE POONI.
LAHI KE 'AO'AOFIA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO, MALAVA KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI MO HA MANAMANA.
MALAVA KE TAFEA 'A E NGAAHI FEITU'U MA'ULALO ANGE TUPU MEI HE 'UHA LAHI.
TU'U KI HE TOKONAKI
KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
ANGI IIKI E MATANGI MEI HE HAHAKE, PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI.
LAHI 'ALOMALIE PE TUKUKEHE HA 'AO'AOFIA FAKATAIMI MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MA'AMA'A.


KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE PEA ANGI MALOHI ANGE HA NGAAHI TAIMI.
LAHI 'AO'AOFIA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA KI 'APONGIPONGI : 26C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI : 21C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI MO E MATAFANGA 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAKA IIKI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI ' O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE MAILETAHI 'E 20-25 PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI. FAKA'AU PE KE HOLO E MALOHI E HAVILI 'I HA'APAI KI HE POONI.
HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI (4-6M). AAKE MAMALOHI KE MALOHI E PEAU FAKATUPU MAUMAU MEI HE HAHAKE (LAHI HAKE 'I HE MITA 'E 3).
'IKAI KE LELEI E VAKAI HE FEITU'U 'OKU 'UHA LAHI MO MANAMANA.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE MAILETAHI 'E 20-25 PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 30 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI. FAKA'AU PE KE HOLO MALOHI E HAVILI KI HE POONI.
HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI (4-5M). AAKE MAMALOHI KE MALOHI E PEAU FAKATUPU MAUMAU MEI HE TONGA-HAHAKE (LAHI HAKE 'I HE MITA 'E 3).


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO-NIUA:
ANGI E MATANGI MEI HE TOKELAU MO E TOKELAU-HIHIFO MAILETAHI 10-15 KI HE HOUA, PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI.
TOKAMALIE KE HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGA-HAHAKE.
TU'U KI HE TOKONAKI
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA.
TOKAMALIE KE HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGA-HAHAKE.


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 25 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI.
HOUHOUSI'I KE HOU E TAHI (3-5M). AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE HAHAKE (2-3 METERS).
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
TAUMALIE : 11:30PM ('APO)
MAHATOKA : 05:30AM ('APONGIPONGI)
LA'A MOE MAHINA
HOPO E MAHINA : 09:55PM ('APO)
HOPO E LA'A : 07:07AM ('APONGIPONGI)
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00PM NA'E MILIPA E 1013.3 PEA KOE HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 97%.
FCD: GV/VV/= CRS: TT/HT/=