SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM FALAITE 21 SEPITEMA 2018
..
KO E NGAAHI FAKATOKANGA
HALA HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'OE 'EA
KO HA 'ALOTAMAKI 'UHA VAVAI 'OKU NE TOKA KI HE FAKA-HIHIFO 'O E 'OTU TONGA. KO E 'ALOTAMAKI NI TE NE NGA'UNU FAKA-HAHAKE. LOLOTONGA KOIA, KO HA MATANGI 'OKU ANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE 'OKU NE KAPUI E KOTOA E 'OTU-TONGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE KOTOA E 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE.
'AO'AOFIA MO HA 'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.


KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAUHAHAKE.
LAHI 'ALOMALIE PE TUKUKEHE HA 'AO'AOFIA FAKATAIMI MOHA 'UHA TU'U MO TO FAKAFEITU'U.
TU'U KI HE SAPATE
KIHE ONGO NIUA:
ANGIIIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE.
'AO'AOFIA FAKATAIMI MOHA 'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.


KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
ANGIIIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE, PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI. 'AO'AOFIA FAKATAIMI MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.
KOE FUA MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 27C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI : 21C
.
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
HALA HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA ' OE 'OTU TONGA
KIHE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA.
HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE HAHAKE.
TU'U KI HE SAPATE
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEIHE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA, PEA FEANGI'AKI A'U KIHE MAILETAHI 'E 10 KIHE HOUA.
HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE HAHAKE.
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
TAUMALIE : 05:22PM
MAHATOKA : 11:16PM
LA'A MOE MAHINA
TO E LA'AA : 06:36PM
HOPO E MAHINA : 03:16PM
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 01:00PM NA'E MILIPA E 1013.6
PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 78%.
.
FCD: SA/JS/= CRS: FV/=