SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM TUAPULELULU 25 ME 2017
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 7AM 'O E 'AHO NI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
KO E FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KOIA NE TUKU ATU KIMU'A KI HE NGAAHI KONGA FONUA 'O VAVA'U MO HA'APAI, 'OKU KANISELI ATU IA.
 
TU'UNGA 'OE 'EA
KO HA 'ALOMALIE 'OKU NE MAFOLA MAI MEI HE TONGA-HIHIFO KI HE 'OTU TONGA NI 'O NE 'OMAI HA MATANGI 'OKU ANGI  MEI HE TONGA MO E TONGA-HAHAKE  'O NE KAPUI E 'OTU TONGA NI.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI MEIHE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE PEA ANGI MAMALOHIANGE HA NGAAHI TAIMI.
LAHI ALOMALIE PE, MALAVA PE KE AI MOE TU'U MO TO MA'AMA'A.


KI HE ONGO NIUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI MEIHE HAHAKE MOE TONGA-HAHAKE, PEA MALOHIANGE HA NGAAHI TAIMI.
LAHI AOAOFIA PEA MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO.
TU'U KI HE FALAITE
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE.
LAHI KE ALOMALIE PE, TUKUKEHE HA 'AO'AOFIA PE MALAVA KE AI HA TUU MO TO MA'AMA'A PE .
 
KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA
MA'OLUNGA TAHA HE 'AHO NI   :   25C
MA'OLALO TAHA HE POONI         :   19C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
KO E FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KOIA NE TUKU ATU KIMU'A KIHE  NGAAHI  POTUTAHI 'O VAVA'U MO HA'APAI, 'OKU KANISELI ATU IA.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI POTU TAHI O VAVAU, HAAPAI, TONGATAPU MO 'EUA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTUTONGA
KI HE POTU TAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
 ANGI E MATANGI MEIHE TONGA MO E TONGAHAHAKE MAILETAHI E 15-20 KIHE HOUA.
HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGA-HAHAKE.

KIHE POTU TAHI 'O E ONGO NIUA:
ANGI E MATANGI MEIHE TONGA MOE TONGA-HAHAKE MAILETAHI 15-20 KIHE HOUA.
HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI  MO MALOHI E PEAU MEIHE TONGA-HAHAKE.
TU'U KI HE FALAITE
 KI HE NGAAHI  POTUTAHI KOTOA E OUT TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI E 15-20 KIHE HOUA.
HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI MO MALOHI E PEAU MEIHE TONGAHAHAKE
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
NUKU'ALOFA:             
TAUMALIE       :    06:31AM
MAHATOKA    :    12:55PM    
LA'A MOE MAHINA
LA'A MOE MAHINA
HOPO E  LA'AA           : 07:05AM
TO E MAHINA            : 04:50PM
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA E 1013.4 KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 87%.
..........................................................................
  FCD:    GV/SU/=                                                                             CRS:  ST/SFO/=