SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM TUAPULELULU 04 SUNE 2020
…………………………………………………………………………………............................................................................
KO E NGAAHI FAKATOKANGA
'IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha vaivai 'oku ne toka 'i he ongo Niua. Ko ha 'ao'aofia mo ha 'uho'uha tu'u mo tō to to holo te ne malava ke ne kei uesia e ongo Niua he pongipongini. Lolotonga koia ko ha 'alomalie 'oku ne mafola hake mei he FakaTonga-hahake 'o e 'otu Tonga 'o ne 'omai e matangi 'oku angi mei he Hahake 'a ia 'oku ne kei kapui e 'otu-Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO POONI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake, pea angi malohi ange ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia fakataimi mo ha 'uho'uha tu'u mo tō to to holo, malava ke lolo lahi ha ngaahi taimi.


KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake, pea angi malohi ange ha ngaahi taimI.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia fakataimi pea malava ke 'i ai mo ha ‘uho'uha tu’u mo tō fakafeitu'u.
TU'U KI HE FALAITE
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia fakataimi pea malava ke 'i ai mo ha ‘uho'uha tu’u mo tō tō tō holo.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI 'AHO NI                      :         28C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI                      :         22C
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KO E NGAAHI FAKATOKANGA
OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE TOKANGA 'AUPITO HE OO KI TAHI 'I HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA. 
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO POONI KI HE NGAAHI POTUTAHI ' O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 15-20 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i ke hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3.0).


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mailetahi 10-15 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 20 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2.5).
TU'U KI HE FALAITE
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 20 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2.5).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI
MAHATOKA                   :   12:10PM (Ho'ataa ni)
TAUMALIE                     :   06:20PM ('A efiafi)
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA
HOPO E MAHINA              :   04:45PM ('Aefiafi)
HOPO E LA'A                     :   07:11AM (He pongipongi ni)
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 6:00AM NA'E MILIPA E 1017.3 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 83%.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FCD: SV/PK/PL/TTK/=                                                                                     CRS:   TT/=