SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM PULELULU 24 SANUALI 2018
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 7PM 'O E 'AHO NI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA.
TU'UNGA 'OE 'EA
KO HA 'ALOTAMAKI 'UHA 'OKU NE TOKA 'I VAVA'U, HA'APAI MO E ONGO NIUA. KO E 'ALOTAMAKI 'UHA KO 'ENI 'OKU FAKAFUOFUA KE A'U MAI KI TONGATAPU MO 'EUA HE EFIAFI NI. KO HA 'AO'AOFIA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO TENE USIA 'AE 'OTU TONGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
 KI VAVA'U, HA'APAI MOE ONGO NIUA:
ANGIIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE.
'AO'AOFIA  MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO FAKATAIMI PEA MALAVA KE LOLO LAHI HA
NGAAHI TAIMI MO HA MANAMANA.


KI TONGATAPU MO 'EUA:
ANGIIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE.
 'AO'AOFIA FAKATAIMI MOHA  'UHO'UHA TU'U MO TO FAKATAIMI PEA  MALAVA KE LOLO LAHI
HA NGAAHI TAIMI MO HA MANAMANA.
TU'U KI HE FALAITE
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:
ANGIIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE.
'AO'AOFIA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MALAVA KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI MO HA MANAMANA TAUTEFITO KI VAVA'U MOE ONGO NIUA.
KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA
MA'OLUNGA TAHA 'APONGIPONGI            :        30C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI                      :        24C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
NIL
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
 KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI MOE ONGO NIUA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA PEA A'U
KI HE MAILETAHI 'E 20 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU
MEI HE TONGAHAHAKE KI VAVA'U MO HA'APAI.


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA PEA A'U
KI HE MAILETAHI 'E 20 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU
MEI HE TONGAHAHAKE.
TU'U KI HE FALAITE
 KIHE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA
 PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 20 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOUHOUSI'I E TAHI.
AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE HAHAKE.
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
MAHATOKA          :                 07:00PM       
TAUMALIE             :                 01:00AM (25.01.2018)     
LA'A MOE MAHINA
HOPO E LA'AA            :               06:18AM  (25.01.2018)
TO E MAHINA             :               12:09AM   HE POONI.
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 7:00PM NA'E MILIPA E 1009.1 PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 78%.
..........................................................................
FCD:         AA/MT/=                                CRS:     ST/HT/=