SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TOKONAKI 24 MA'ASI 2018
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 7PM 'O E 'AHO NI
     KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'IKAI HA FAKATOKANGA.
TU'UNGA 'OE 'EA
KO E 'ALOTAMAKI 'UHA VAIVAI 'OKU NE TOKA HE FAKATONGA 'O TONGATAPU MO 'EUA. LOLO-TONGA KOIA, KO E 'ALOTAMAKI 'UHA 'E TAHA 'OKU NE TOKA MO NGA'UNU MAMALIE  'I HE ONGO-NIUA. KO HA 'AO'AOFIA MO E 'UHA TU'U MO TO TO HOLO TE NE UESIA HA NGAAHI FEITU'U 'E NI'IHI.
      FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA, VAVA'U MO HA'APAI:
ANGI IIKI E MATANGI MEIHE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI. 'AO'AOFIA  MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO, PEA MALAVA KE LOLO LAHI MO MANAMANA.

KI TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI IIKI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE, FEANGI'AKI E MATANGI  HA NGAAHI TAIMI.
 LAHI 'ALOMALIE PE, TUKUKEHE HA  'AO'AOFIA FAKATAIMI MO HA  'UHO'UHA TU'U MO TO FAKAFEITU'U, MALAVA KE LOLO LAHI.
TU'U KI HE MONITE
  KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
ANGI IIKI E MATANGI MEIHE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI. 'AO'AOFIA  MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO, PEA MALAVA KE LOLO LAHI MO MANAMANA.

KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE, PEA MALOHIANGE  HA NGAAHI TAIMI.
'AO'AOFIA  MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO, PEA MALAVA KE LOLO LAHI MO MANAMANA.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA 'APONGIPONGI            :        30C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI                      :        22C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI KE 'IAI HA FAKATOKANGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTU TAHI 'O E 'OTU TONGA
  KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U MO HA'APAI:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA,PEA FEANGI'AKI A'U KIHE MAILETAHI 10 KIHE HOUA.
TOKAMALIE E TAHI.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGA-HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA, PEA FEANGI'AKI  'O A'U KI HE MAILETAHI 'E 10 KI HE HOUA.
TOKAMALIE E TAHI.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE MAILETAHI 10-15 KI HE HOUA, PEA HIKI HAKE KI HE MAILETAHI 'E 20 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI.
HOUHOUSI'I E TAHI . AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGA-HAHAKE
TU'U KI HE MONITE
  KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U MO HA'APAI:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA,PEA FEANGI'AKI A'U KIHE MAILETAHI 10 KIHE HOUA.
TOKAMALIE E TAHI.


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGA-HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA.
TOKAMALIE E TAHI.


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE MAILETAHI 15-20 KI HE HOUA, PEA HIKI HAKE KI HE MAILETAHI 'E 25 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI.
HOU E TAHI . AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGA-HAHAKE
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
TAUMALIE           :               01:30AM      HE POONI.
MAHATOKA        :                07:30AM      'APONGIPONGI
LA'A MOE MAHINA
HOPO E LA'AA            :    06:45AM   'APONGIPONGI.
TO E MAHINA             :    12:05AM    HE POONI.
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00PM NA'E MILIPA E 1013.0 PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 85%.
..........................................................................
FCD:           GV/=                                                   CRS:            ST/=