SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM MONITE 01 ME 2017
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 7AM 'O E 'AHO NI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'OE 'EA
  KO HA 'ALOTAMAKI 'UHA VAIVAI 'OKU NE KEI TOKA KIHE TOKELAU 'O E ONGO NIUA. KOHA 'AO'AOFIA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO TE NE UESIA 'AE ONGO NIUA. KO HA 'ALOTAMAKI 'E TAHA 'OKU NE NGA'UNU MAI KI HE 'OTU TONGA MEI HE HIHIFO.LOLOTONGA KOIA KO HA 'ALOMALIE 'OKU NE MAFOLA MAI MEI HE TONGAHAHAKE PEA 'OKU NE 'OMAI HA MATANGI OKU ANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE KI HE 'OTU TONGA NI.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGAHAHAKE.
LAHI KE 'AO'AOFIA MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO FAKTAIMI , MALAVA PE KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI MOHA MANAMANA FOKI.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGAHAHAKE, PEA ANGI MALOHI ANGE HA NGAAHI TAIMI.LAHI ALOMALIEPE TUKUKEHE PE HA 'AOAOFIA FAKATAIMI
MALAVA PE KE AI HA TUU MO TO MA'AMA'A PE.                   
TU'U KI HE TUSITE
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA :
ANGI MAMALOHI KE MALOHIANGE E MATANGI MEIHE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE.
LAHI KE  'AO'AOFIA FAKATAIMI MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO FAKAFEITU'U PEA MALAVA KE LOLO LAHI 'I HA NGAAHI FEITU'U 'E NI'IHI.

KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA
MA'OLUNGA TAHA HE 'AHO NI       : 30C
MA'OLALO TAHA HE POONI            : 22C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTUTONGA
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEIHE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA PEA A'U
PE KIHE MAILETAHI 'E 20-25 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOUHOUSI'I E TAHI.
AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGA MOE TONGAHAHAKE.

TU'U KI HE TUSITE
 KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEIHE HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA.
HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGA MOE TONGAHAHAKE.

 
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
NUKU'ALOFA:                                                                  
TAUMALIE    :    11:24AM                                                 
MAHATOKA :   05:48PM                                          
LA'A MOE MAHINA
TO E LA'AA          :    06:17PM 
TO E MAHINA     :    10:53PM 
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA E 1011.8
 KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 90%.
..........................................................................
    FCD:      SF/SV/SUT/=                                              CRS:       FV/=