SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM SAPATE 25 'AOKOSI 2019
............................................................................
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
KO E FAKATOKANGA 'UHA LAHI MO TAFEA KOIA NA'E TUKU ATU KIMU'A KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA KUO KANISELI ATU IA.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha 'oku ne toka mo nga'unu mamalie 'I Ha'apai, Vava'u moe faka-Hihifo 'o e ongo Niua. Ko e 'alotamaki ni 'oku fakafuofua ke ne nga'unu ki he ongo Niua he efiafi ni. Ko ha 'ao'aofia mo ha 'uho'uha fakataimi te ne uesia 'a Vava'u, Ha'apai mo e ongo Niuas he 'aho ni.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki e matangi mei he Tokelau moe Tokelau-Hahake, pea feangi'aki ha ngaahi taimi. Teka e matangi 'o angi iiki ke mamalohi mei he Tonga moe Tonga-hahake ki he efiafi ni pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi he pooni.
Faka'au ke 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to 'i ha ngaahi taimi he efiafi ni pea mo 'apongipongi.

KI VAVA'U MO HA'APAI:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'ao'aofia mo ha 'uha'uha tu'u mo to 'i ha ngaahi taimi tautefito ki Vava'u. Faka'au pe ke 'alomalie angi ki Ha'apai he efiafi ni.

KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo, pea angi malohi ange ha ngaahi taimi. Teka e matangi 'o angi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake he efiafi ni. Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi. Mokomoko ange 'ea he taimi po'uli.
TU'U KI HE TUSITE
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake, pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'ao'aofia pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to i ha ngaahi taimi.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake, pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi tautefito ki Vava'u.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KIHE 'AHO NI : 25C
MA'OLALO TAHA KI HE 'APO : 15C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'OKU TUKU ATU HENI HA FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U MO E ONGO NIUA, KA 'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA NI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU

'OKU TUKU ATU HENI HA FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAKA IIKI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U MO E ONGO NIUA, KA 'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA NI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.

'OKU TUKU ATU MO E FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU MO 'EUA KA 'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA NI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE NGAAHI POTUTAHI ' O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 25 ki he houa ha ngaahi taimi.
Teka e matangi 'o angi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake he efiafi ni. Hou e tahi (a'u ki he mita 3). Aake malohi e peau fakatupu maumau mei he Tonga-Hihifo (a'u ki he mita 'e 4).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-hahake mailetahi 'e 15-20, pea a'u ki he mailetahi 'e 25 ki he houa ha ngaahi taimi.
Hou e tahi (a'u ki he mita 3). Aake mamalohi e peau mei he Tonga-Hihifo (a'u ki he mita 3.5).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA:
Angi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15. Teka e matangi 'o angi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake he efiafi ni mailetahi 15-20 kihe houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25 ki he houa ha ngaahi taimi he pooni. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 2.5). Aake mamalohi e peau mei he Tonga-Hihifo (a'u ki he mita 3).
TU'U KI HE TUSITE
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 25 kihe houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i ke hou e tahi (a'u ki he mita 3). Aake mamalohi e peau mei he Tonga-Hihifo (a'u ki he mita 2.5).


KI HE TOENGA NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 pea a'u ki he mailetahi 20 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 2.5). Aake mamalohi e peau mei he Tonga (a'u ki he mita 2.5).
HU'A MO E MAMAHA 'O E TAHI
TAUMALIE : 02:45PM
MAHATOKA : 08:40PM
LA'A MO E MAHINA
TO E LA'A : 06:29PM
HOPO E MAHINA : 02:45AM ('a hengihengi)
KOE FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 01:00PM NA'E MILIPA E 1015.5 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 53%.
FCD: VF/FH/= CRS: ST/=