SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TUAPULELULU 09 'EPELELI 2020
…………………………………………………………………………………............................................................................
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'OKU KEI TU'U PE HA FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI VAHEFONUA 'O E 'OTU TONGA.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha vaivai 'oku ne toka mo nga'unu mamalie 'I he ongo Niua pea 'oku fakafuofua ke ne nga'unu faka-Hahake ki he pooni.  Ko ha fanga ki'i 'ao'aofia mo ha 'uho'uha te ne uesia 'a e ongo Niua ki he pooni. 
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Hihifo mo e Tokelau-hihifo pea hakohako 'i ha ngaahi taimi he efiafi ni. Faka'au ke teka 'o angi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo ki he houa pongipongi 'apongipongi.
'Ao'aofia 'i ha ngaahi taimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo, malava ke lolo lahi tautefito ki he pooni. Faka'au pe ke 'alomalie 'apongipongi.


KI HA'APAI MO VAVA'U:
Angi mamalohi ke malohiange e matangi mei he Hihifo mo e Tokelau-Hihifo pea hakohako 'i ha ngaahi taimi he efiafi ni. Faka'au ke teka 'o angi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo ki he pooni.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo.


KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo, pea hakohako 'i ha ngaahi taimi ki he efiafi ni.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to fakafeitu'u.
TU'U KI HE TOKONAKI
KI HE ONGO NIUA, VAVA'U MO HA'APAI:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo.


KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo pea feangi'aki ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to fakafeitu'u.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI 'APONGIPONGI           :         29C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI                        :         23C
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA.

‘OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU MO E FALE'I KI HE FANGA KI'I VAKA IIKI KE 'OUA 'E FAI HA Ō KI TAHI KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA.

'OKU KEI TU'U PE HA FAKATOKANGA TAHI LAHI KI HE KOTOA E NGAAHI MATĀFANGA 'O E 'OTU TONGA 'O A'U KI HE 'AHO TOKONAKI.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO HE NGAAHI POTUTAHI ' O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e matangi mei he Hihifo mo e Tokelau-Hihifo mailetahi 15-20 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi.
Faka'au ke teka 'o angi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo ki he pooni ki 'ahengihengi.
Hou ke hou 'aupito e tahi (a'u ki he mita 'e 4-6). Aake malohi e peau fakatupu maumau mei he Tokelau-Hihifo (a'u ki he mita 'e 4-5).


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo mailetahi 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi.
Hou ke hou 'aupito e tahi (a'u ki he mita 'e 5-6). Aake malohi e peau fakatupu maumau mei he Tonga (a'u ki he mita 'e 5).
TU'U KI HE TOKONAKI
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake mailetahi 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5).


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo mailetahi 10-15 ki he houa pea feangi'aki 'o a'u ki ha mailetahi 'e 10 ki he houa ha ngaahi taimi. Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5).
HU'A MO E MAMAHA 'O E TAHI
MAHATOKA         :   08:45PM (HE EFIAFI NI)
TAUMALIE           :   02:50AM ('AHENGIHENGI) 
LA'A MO E MAHINA
HOPO E MAHINA          :      07:35AM  (HE EFIAFI NI)
HOPO E LA'A                  :      06:50AM ('APONGIPONGI)
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 7:00PM NA'E MILIPA E 1006.5 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 86%.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FCD: GV/=                                                                                         CRS:  HT/