SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM FALAITE 22 NOVEMA 2019
............................................................................
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha 'oku ne nga'unu mai ki he 'otu Tonga mei he faka-Hihifo pea 'oku fakafuofua kene uesia e konga lahi 'o e 'Otu Tonga ki he pooni. Ko ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to fakataimi te ne uesia 'a e konga lahi e 'otu Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki mo feangi'aki e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hahake, pea teka 'o angi mei he Tokelau-Hihifo 'i ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to 'i ha ngaahi taimi fakafuofua ki he pooni pea malava ke lolo lahi mo ha manamana.


KI VAVA'U MO HA'APAI:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hihifo pea feangi'aki ha ngaahi taimi. Teka e matangi 'o angi mei he Tonga moe Tonga-Hihifo efiafi 'apongipongi. 'Ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to to 'i ha ngaahi taimi ki Vava'u pea fakafuofua ki Ha'apai he efiafi ni malava ke lolo lahi.

KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hihifo, pea faka'au ke teka 'o angi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi pea malava ke 'i ai mo ha 'uha tu'u mo to to to holo 'a efiafi.
TU'U KI HE SAPATE
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki mo feangi'aki e matangi mei he Hihifo mo e Tokelau-Hihifo.
'Ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to 'i ha ngaahi taimi pea malava ke lolo lahi mo ha manamana.


KI VAVA'U MO HA'APAI:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo pea feangi'aki ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi pea malava ke 'i ai mo ha 'uha tu'u mo to ma'ama'a pe.

KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hihifo, pea feangi'aki 'i ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI 'AHONI : 28C
MA'OLALO TAHA KI HE 'APO : 23C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI ' O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA:
Angi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hahake mailetahi 10-15 pea teka 'o angi mei he Tokelau-Hihifo 'i ha gaahi taimi.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi ( a'u ki he mita 'e 1.5).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hihifo mailetahi 10-15 pea teka 'o angi mei he Tonga moe Tonga-Hihifo ki he efiafi 'apongipongi. Tokamalie ke houhousi'i e tahi ( a'u ki he mita 'e 1.5).


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hihifo mailetahi 10-15 ki he houa pea teka 'o angi mei he Tonga moe Tonga-Hihifo a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa ha ngaahi taimi. Tokamalie ke houhousi'i e tahi ( a'u ki he mita 'e 2.0).
TU'U KI HE SAPATE
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA:
Angi e matangi mei he Hihifo mo e Tokelau-Hihifo mailetahi 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi ( a'u ki he mita 'e 1.5).


KI HE TOENGA NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo mailetahi 10-15 pea a'u ki he mailetahi 20 ki he houa ha ngaahi taimi.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi ( a'u ki he mita 'e 2.0).
HU'A MO E MAMAHA 'O E TAHI
TAUMALIE : 03:35PM ('A EFIAFI)
MAHATOKA : 09:50PM (POONI)
LA'A MO E MAHINA
TO E LA'A : 07:03PM ('A EFIAFI)
HOPO E MAHINA : 03:10AM ('AHENGIHENGI)
KOE FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 01:00PM NA'E MILIPA E 1008.2 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 71%.
FCD: LF/VF/NH/SF/ML/VV/STP/= CRS: FV/=