SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKU ATU 'I HE TAIMI 07:00PM MONITE 20 SANUALI 2020
…………………………………………………………………………………............................................................................
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA 'UHA LAHI PEA MO E TAFEA KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.
TU'UNGA 'O E 'EA
 Ko ha 'alotamaki 'uha 'oku ne kei toka mo nga'unu mamalie 'i he ongo Niua. Ko ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo tō te ne kei uesia 'a e 'Ongo-Niua. Lolotonga ko ia ko ha matangi angi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo 'oku ne kapui konga lahi e 'Otu Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
 KI HE ONGO NIUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hihifo pea angi hakohako 'i ha ngaahi taimi, faka'au ke teka matangi 'o angi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo 'apongipongi.
Popo'uli e langi pea mo ha 'uha fakataimi, lolo lahi ha ngaahi taimi mo ha manamana pea faka'au ke 'alomalie he pongipongi 'apongipongi.
Malava ke hoko ha tafea 'i he ngaahi feitu'u ma'olalo ange tupu mei he 'uha lahi.


KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo, pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie tukukehe ange ha 'ao'aofia mo ha 'uho'uha tu'u mo to fakafeitu'u. 
TU'U KI HE PULELULU
 KI HE KOTOA 'O E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi pea malava ke 'i ai mo ha 'uho'uha tu’u mo tō.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI 'APONGIPONGI          :              29C
MA'OLALO TAHA KI HE 'APO                          :               21C
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTU TAHI 'O TONGATAPU, 'EUA MO E ONGO NIUA.

  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA.

  'OKU KEI TUKU ATU PE MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE 'OUA 'E FAI HA OO KI TAHI KI HE KOTOA PE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI ' O E 'OTU TONGA
 KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA:
Angi e matangi mei he Hihifo mo e Tokelau-Hihifo mailetahi 'e 15-20 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa 'i ha ngaahi taimi faka'au ke teka e matangi 'o angi mei he Tonga mo e Tonga-Hihifo 'apongipongi.
Hou ke hou 'aupito e tahi(mita 'e 3 ki he 5). Aake malohi e peau (a'u ki he mita 'e 4) malava ke ne fakatupu ha maumau mei he Tokelau-Hihifo. 'Ikai ke lelei e vakai he ngaahi feitu'u 'oku 'uha lahi mo manamana.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU MO 'EUA:
Angi e matangi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo mailetahi 'e 15-20 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 'e 25 ki he houa 'i ha ngaahi taimi.
Houhousi'i ke hou e tahi (mita 'e 2 ki he 4). Aake mamalohi e peau mei he Tonga (a'u ki he mita 'e 3).


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e matangi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo mailetahi 'e 10-15 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa 'i ha ngaahi taimi.
Houhousi'i ke hou e tahi  (mita 'e 2 ki he 3). Aake mamalohi e peau mei he Tokelau-Hihifo (a'u ki he mita 'e 3).
TU'U KI HE PULELULU
 KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 2).
HU'A MO E MAMAHA 'O E TAHI
MAHATOKA           :        10:20PM (He Pooni)
TAUMALIE             :        04:35AM ('Ahengihengi)
LA'A MO E MAHINA
TO E MAHINA                   :      03:15AM ('Ahengihengi)
HOPO E LA'A                     :      06:15AM('Apongipongi)
KOE FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00PM NA'E MILIPA E 1005.7 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 67%.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FCD: FH/SV/VV/=                                                                                       CRS: TT/HT/=