SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM MONITE 25 SEPITEMA 2017
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 7AM 'O E 'AHO NI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'OE 'EA
KOHA ALOTAMAKI 'UHA OKU TOKA HE ONGO NIUA, LOLOTONGA KOIA 'OKU 'I AI MOHA 'ALOTAMAKI 'UHA 'E TAHA 'OKU TOKA 'I TONGATAPU MO 'EUA. KO E 'AO'AOFIA FAKATAHA MOE 'UHO'UHA 'OKU NE UESIA E KOTOA E 'OTU TONGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA MO VAVAU:
ANGIIKI   KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE TONGAHAHAKE,PEA ANGI MALOHIANGE HA NGAAHI
TAIMI HE ONGO NIUA.LAHI 'AO'AOFIA MO FAKAPOPO'ULI E LANGI MO HA 'UHO'UHA FAKATAIMI ,MALAVA KE LOLO LAHI MOHA MANAMANA .

KI TONGATAPU, 'EUA MO HA'APAI:
ANGIIKI KE MAMALOHI  E MATANGI MEIHE TONGAHAHAKE, PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI. LAHI  'AO'AOFIA E LANGI PEA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO TAUTEFITO KI HE HOUA EFIAFI MO 'APO.
TU'U KI HE TUSITE
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:
A
NGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEIHE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE PEA ANGI MALOHIANGE  HA NGAAHI TAIMI. LAHI  'AO'AOFIA PE PEA MO HA  'UHO'UHA TU'U MO TO MALAVA KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI TAUTEFITO KI VAVA'U,HA'APAI,TONGATAPU MO 'EUA.
KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA
MA'OLUNGA TAHA HE 'AHO NI   :    24C
MA'OLALO TAHA HE POONI         :    19C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTUTONGA
KIHE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U MOE ONGO NIUA:
ANGI E MATANGI MEI HE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 25 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI HE POTU TAHI E ONGO NIUA.  HOUHOUSI'I KE HOU E TAHI.

KIHE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA
ANGI E MATANGI MEI HE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA, PEA FEANGIAKI AU PE KIHE MAILETAHI E 10 KIHE HOUA. TOKAMALIE KE HOUHOUSI'I E TAHI. 
TU'U KI HE TUSITE
 KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE  'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEIHE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 20 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOUHOUSI'I E TAHI. 
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
NUKU'ALOFA:
TAUMALIE             :            11:10AM
MAHATOKA           :            05:15PM
LA'A MOE MAHINA
HOPO E LA'A                     :          06:27AM
HOPO E MAHINA            :          09:45AM
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA E 1018.6
 KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 96%.
..........................................................................
   FCD:             SV/=             CRS:     ML/=