SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TUSITE 19 MA'ASI 2019
..........................................................................
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
KO HA 'ALOTAMAKI 'UHA VAIVAI 'OKU NE TOKA MO NGA'UNU MAMALIE 'I HE VAHA'A 'O VAVA'U PEA MO E ONGO NIUA. KO HA 'AO'AOFIA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO TE NE UESIA E ONGO NIUA MO E NI'IHI E 'OTU TONGA. LOLOTONGA KOIA, KO HA MATANGI 'OKU ANGI MEI HE TONGA MO E TONGA-HAHAKE 'OKU NE KAPUI E NI'IHI E 'OTU TONGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
ANGI IKII E MATANGI MEI HE TONGA MO E TONGA-HIHIFO. TEKA E MATANGI 'O ANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE 'APONGIPONGI.
LAHI KE 'ALOMALIE PE TUKUKEHE HA 'AO'AOFIA FAKATAIMI MO HA 'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.


KI HE TOENGA E 'OTU TONGA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE TONGA MO E TONGA-HAHAKE, FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI.
LAHI 'ALOMALIE PE TUKUKEHE HA 'AO'AOFIA FAKATAIMI PEA MALAVA KE 'I AI MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO FAKAFEITU'U.
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE ONGO NIUA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE, FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI.
'AO'AOFIA FAKATAIMI PEA MALAVA KE 'I AI MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO.


KI HE TOENGA E 'OTU TONGA:
ANGI IIKI KE MAMALOHI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE, PEA FEANGI'AKI HA NGAAHI TAIMI.
LAHI 'ALOMALIE PE TUKUKEHE HA 'AO'AOFIA FAKATAIMI PEA MALAVA KE 'I AI MO HA 'UHA TU'U MO TO FAKAFEITU'U.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 31C
MA'OLALO TAHA KI 'APO : 22C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI ' OE 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI E ONGO NIUA:
ANGI E MATANGI MEI HE TONGA MO E TONGA-HIHIFO MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA. TEKA E MATANGI 'O ANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE 'APONGIPONGI.
TOKAMALIE KE HOUHOUSI'I E TAHI.


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE TONGA MO E TONGA-HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA, FEANGI'AKI 'O A'U KI HE MAILETAHI 'E 10 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI.
TOKAMALIE KE HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGA-HAHAKE.
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15. FEANGI'AKI 'O A'U KI HE MALIETAHI 'E 10 KI HE HOUA HA NGAAHI TAIMI.
TOKAMALIE KE HOUHOUSI'I E TAHI.


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TONGA-HAHAKE MAILETAHI 'E 10-15 KI HE HOUA.
TOKAMALIE KE HOUHOUSI'I E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TONGA.
HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
MAHATOKA : 12:20PM ('AHENGIHENGI)
TAUMALIE : 06:35AM ('AHENGIHENGI)
LA'A MOE MAHINA
TO E MAHINA : 04:15AM ('AHENGIHENGI)
HOPO E LA'A : 06:43AM ('APONGIPONGI)
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00PM NA'E MILIPA E 1010.8 PEA KOE HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 87%.
FCD: LF/PK/= CRS: FL/=