SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM TUSITE 27 SUNE 2017
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 7AM 'O E 'AHO NI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI KE 'I AI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'OE 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha vaivai fakataha mo ha 'ao'aofia moe 'uha tu'u mo to 'oku ne kei toka pe 'i Vava'u mo e ongo Niua. Lolotonga koia, ko ha matangi 'oku angi mei he Tonga moe Tongahahake 'oku ne kapui 'ae 'Otu Tonga ni.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
Ki he Kotoa e 'Otu Tonga ni :
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga moe Tongahahake,pea feangi'aki ha ngaahi tami.
Lahi ke 'ao'aofia pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo ha ngaahi taimi, kae 'alomalie pe ki he Ongo Niua.Mokomoko ange 'ea 'i he taimi po'uli.
TU'U KI HE PULELULU
Ki he kotoa 'o e 'Otu Tonga:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga moe Tongahahake, pea angi Malohiange ha ngaahi taimi. 'Ao'aofia pea mo ha tu'u mo to to to holo ki Tongatapu pea mo 'Eua, kae 'alomalie pe ki he toenga 'o e 'Otu Tonga.
KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA
MA'OLUNGA TAHA HE 'AHO NI   : 26C
MA'OLALO TAHA HE POONI         : 16C
..........................................................................
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
HALA HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTUTONGA
Ki he kotoa e ngaahi potutahi 'oe 'Otu Tonga:
Angi e matangi mei he Tonga moe Tongahahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke Houhousi'i e Tahi. Aaake mamalohi e Peau mei he Tongahahake.
TU'U KI HE PULELULU
Ki he kotoa e ngaahi potutahi 'o e 'Otu Tonga ni:
Angi e matangi mei he hahake moe Tongahahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa, pea a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa ha ngaahi taimi.
Tokamalie ke Houhousi'i e Tahi. Aaake mamalohi e Peau mei he Tongahahake.


HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI
TAUMALIE          : 09:50AM
MAHATOKA       : 04:13PM
LA'A MOE MAHINA
HOPO E LA'AA      : 07:18AM
TO E MAHINA       : 09:49AM
KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA E 1015.7
 KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 99%.
..........................................................................
   FCD:    SV/=             CRS:   ST/=