SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TUAPULELULU 09 SIULAI 2020
…………………………………………………………………………………............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'IKAI HA FAKATOKANGA.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha vaivai 'oku ne toka 'i Ha'apai, Tongatapu mo 'Eua. Lolotonga koia, ko ha 'alotamaki 'uha 'e taha 'oku ne nga'unu mai ki he Ongo-Niua mei he faka-Hahake fakafuofua ki 'apongipongi. Ko ha 'ao'aofia mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo te ne malava ke uesia ha ngaahi feitu'u 'e ni'ihi he 'otu Tonga he pooni pea mo 'apongipongi.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO-NIUA  MO VAVA'U:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga-Hahake, pea angi malohi ange 'apongipongi.
'Alomalie pe kae faka'au ke 'ao'aofia mai ki Niuatoputapu he pooni pea ke 'i ai mo ha 'uho'uha tu'u mo to pea ki Niuafo'ou 'apongipongi.


KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake, pea angi malohi ange ha ngaahi taimi 'apongipongi.
'Ao'aofia ha ngaahi taimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo.

TU'U KI HE TOKONAKI
KI HE ONGO-NIUA:
Angi mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake, pea angi malohi ange mo hakohako ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia pea malava ke 'i ai mo ha ‘uho'uha tu'u mo to 'i ha ngaahi taimi.


KI HE TOENGA E 'OTU TONGA:
Angi mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake, pea angi malohi ange mo hakohako 'i ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia fakataimi pea malava ke 'i ai mo ha ‘uho'uha tu’u mo tō tō tō holo.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'APONGIPONGI                :         25C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI                                  :         22C
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA HAKOHAKO MO HA FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE NAU TOKANGA 'AUPITO HE OO KI TAHI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i e tahi(a'u ki he mita 'e 2.5).

 
KI HE TOENGA E POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 10-15 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2.5). 
TU'U KI HE TOKONAKI
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 15-20 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 25 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i ke hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3.0). 
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI
TAUMALIE           :   11:15PM (HE POONI)
MAHATOKA         :   05:15AM ('AHENGIHENGI)
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA
HOPO E LA'A                :   07:18AM ('APONGIPONGI)
HOPO E MAHINA         :   09:53PM (HE POONI)
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00PM NA'E MILIPA E 1017.2 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 80%.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FCD: PK/STP/AA/=                                                                                                       CRS:  FL/=