SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM TUSITE 22 OKATOPA 2019
............................................................................
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha 'oku ne toka mo nga'unu mamalie 'I Niuafo'ou. Ko ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to to to holo te ne uesia 'a Niuafo'ou ki he ho'ataa efiafi ni. Lolotonga koia, ko ha 'alomalie 'oku ne mafola mai ki he faka-Tonga 'o Tongatapu mo 'Eua 'a ia 'oku ne 'omai ha matangi 'oku angi mei he Tonga-Hahake 'o ne kapui e 'otu Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-hahake.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia fakataimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo, malava ke lololahi mo ha manamana tautefito ki Niuafo'ou.


KI HE TOENGA E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga moe Tonga-Hahake, feangi'aki ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi.
Malava ke kakapu e taimi po'uli.
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-hahake.
Lahi ke 'alomalie tukukehe ange ha 'ao'aofia fakataimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo.


KI HE TOENGA E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake moe Tonga-Hahake.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi.
KOE FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KIHE 'AHO NI : 28C
MA'OLALO TAHA KI HE 'APO : 18C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
KOE NGAAHI FAKATOKANGA
'IKAI HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI ' O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 10-15 ki he houa.
Tokamalie e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5).


KI HE TOENGA NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake 'o a'u ki he mailetahi 10 ki he houa.
Tokamalie e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5).
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE NGAAHI POTUTAHI E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake mailetahi 10-15 ki he houa
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5).


KI HE TOENGA NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga mo e Tonga-Hahake mailetahi 10-15 ki he houa, feangiaki 'o a'u ki he mailetahi 10 ki he houa ha ngaahi taimi..
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2.0).
HU'A MO E MAMAHA 'O E TAHI
TAUMALIE : 02:00PM
MAHATOKA : 08:00PM
LA'A MO E MAHINA
TO E LA'AA : 06:46PM
HOPO E MAHINA : 02:10AM ('ahengihengi)
KOE FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 01:00PM NA'E MILIPA E 1016.2 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 69%.
FCD: GV/SF/ML= CRS: FV/=